Recykling opon

Zużyte, wyeksploatowane opony samochodowe stają się coraz większym problemem w naszym kraju. W 2000 r. ich liczba sięgnie blisko 115 tys. ton, w 2005 r. - 131 tys. ton. Gumowy stos rośnie.

Dokładne określenie, w jakim tempie jest trudne, gdyż brak dotychczas jakichkolwiek ewidencji. Pozbycie się starych opon z czystym sumieniem, to znaczy umieszczenie ich na składowisku śmieci (a nie w lesie), kosztuje 50-60 zł za tonę. O ile właściciel składowiska zechce je przyjąć. Na ogół czyni to niechętnie ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarzają odpady gumowe.

Co roku wzrasta liczba pojazdów na naszych drogach, których eksploatacja powoduje geometryczny przyrost masy odpadowych opon. Odpady te zgodnie z art. 55, ust. 1 pkt. 5, obowiązującej ustawy o odpadach nie powinny być składowane na wysypiskach i to zarówno w postaci całych opon jak i w formie rozdrobnionej.

Dodatkowo nałożono na przedsiębiorców wprowadzających opony (np opony pirelli ) na rynek osiąganie rocznego poziomu odzysku i recyklingu (w 2005 jest to odpowiednio 60% odzysku i 9% recyklingu).

Biorąc pod uwagę przytoczone argumenty należy mieć nadzieję, że recykling opon stanie się wkrótce jedną z wiodących dziedzin gospodarki odpadami, do której zachęcamy wszystkich już działających i wciąż potencjalnych recyklerów.

Wśród metod zagospodarowania zużytych opon można wyróżnić następujące rodzaje recyklingu:

  • procesy regeneracji opon,
  • recykling materiałowy,
  • recykling energetyczny.

Pod nazwą procesu regeneracji opon należy rozumieć ich bieżnikowanie, czyli całkowitą wymianę bieżnika opony. Proces ten można wykonywać metodą "na zimno", czyli przyklejeniu nowej warstwy zwulkanizowanego bieżnika do karkasu odpowiednio przygotowanej zużytej opony; lub metodą "na ciepło", w której nowa warstwa niezwulkanizowanego bieżnika po nałożeniu go na przygotowaną oponę poddawana jest procesowi wulkanizacji w specjalnej metalowej formie.

Recykling materiałowy polega na ponownym wykorzystaniu materiału, z którego zbudowana jest opona, czyli przede wszystkim rozdrobnionej gumy.

Z uwagi na bardzo dobre właściwości energetyczne (wartość opałowa ok. 30 MJ/kg) zużyte opony są cenionym paliwem alternatywnym uzupełniającym węgiel czy olej opałowy.

Oczywiście podstawowym warunkiem wykorzystania opon jako paliwa jest zapewnienie właściwych parametrów procesu spalania. Najlepszymi instalacjami do spalania opon wydają się bezdymne piece cementowe, czego przykładem jest np. Cementownia "Górażdże". Należy tu podkreślić, że spalanie opon w sposób niekontrolowany w szklarniach, małych cegielniach, kotłowniach itp. jest niezgodne z przepisami ochrony środowiska.

Profesjonalna koszykówka bydgoszcz dla każdego.

Profesjonalna klimatyzacja daikin do twojego domu.

Zapisz się na wolontariat wrocław sportowy.

Najlepsze katalizatory wola do twojego samochodu.

Skutecznie pozycjonowanie stron szczecin dla twojej witryny.

Certyfikowane tłumiki optyczne dla przemysłu.